Plán BOZP.info - Zpracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb.

Naše nabídka

Předmětem nabídky našich služeb je poskytování služeb odborně způsobilého koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavku zákona 309/2006 Sb. Jedná se o provedení výkonu funkce koordinátora při přípravě stavby, tedy především zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu dle platné legislativy.

Po dohodě můžeme také zpracovat texty týkající se BOZP v kapitolách B.1.ℓ); B.4 a B.5 Souhrnné technické zprávy dle rozsahu definovaném ve vyhlášce 499/2006 Sb. či poskytnout odbornou konzultaci či aktualizaci již zpracovaného plánu BOZP.

Plán BOZP expedujeme v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

V rámci činnosti koordinátora BOZP při přípravě stavby stavby můžeme vypracovat oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Podklady pro nabídku

Pro zpracování podrobné nabídky požadujeme od zadavatele poskytnutí informací o předmětném objektu a rozsahu prováděných prací. Jedná se například o stavební projektovou dokumentaci objektu – půdorysy, řezy, souhrnnou technickou zprávu s popisem stavebního řešení, zprávu ZOV, situaci ZOV atd.

Podrobná nabídka

Podrobnou nabídku Vám po doručení potřebných podkladů zpracujeme zdarma, doručit ji je možné emailem ve formátu PDF nebo poštou v tištěné podobě. Nabídka obsahuje informace o rozsahu zpracované dokumentace, výši ceny a termínu zpracování potřebné dokumentace.

Další služby

V případě zájmu můžeme zajistit také výkon koordinátora BOZP při realizaci stavby, včetně navazujících činností upravených platnou legislativou.